Språkverkstaden

Kostnadsfri rådgivning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet

Om Språkverkstaden

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå samt för doktorander. Vi erbjuder individuell handledning i akademiskt skrivande och om muntliga presentationer på svenska och engelska. Språkverkstadens handledare har bred erfarenhet av att vägleda i akademiskt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Vi undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda områden, t.ex. svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik som stärker läsande och skrivande.

Vi erbjuder även stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter i arbetet med att stärka studenters och doktoranders akademiska språk, t.ex. genom att bidra med föreläsningar och skrivstugor för studenter. Vi medverkar också vid lärardagar, t.ex. med seminarier om att utveckla skrivinstruktioner och ge återkoppling på studenters texter.

Varje år genomför vi:

  • drygt 1 200 handledningstillfällen – en verksamhet som ständigt växer
  • handledning både på distans och på följande campus: BMC, Engelska parken, Campus Gotland och Ångström
  • föreläsningar för studenter om t.ex. akademiskt skrivande, muntliga presentationer och studieteknik inom området läsande och skrivande.
Senast uppdaterad: 2022-05-10