Språkverkstaden

Kostnadsfri rådgivning för alla studenter

Om Språkverkstaden

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå samt för doktorander. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska. Språkverkstadens handledare har bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Vi undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda områden, t.ex. svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik som stärker läsande och skrivande.

Vi erbjuder även stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter när det gäller utvecklandet av studenters kommunikationsträning, t.ex. genom att bidra med föreläsningar och annat skrivstöd.

Varje år genomför vi:

  • drygt 1 000 handledningstillfällen – en verksamhet som ständigt växer
  • utflyttade språkverkstäder vid BMC-, Ekonomikum- och Ångströmbiblioteken samt på Blåsenhus
  • föreläsningar för studenter om t.ex. vetenskapligt skrivande, muntlig framställning och studieteknik inom området läsande och skrivande
  • samarbete med olika fakulteter och utbildningar i arbetet med att stärka studenters och doktoranders akademiska språk.
Senast uppdaterad: 2021-03-19