Handledning i muntlig framställning

Ska du hålla ett föredrag? Vet du inte hur du ska lägga upp din presentation? Hos Språkverkstaden kan du få hjälp att disponera ditt tal och få tips om hur du kan förbereda dig. Tillsammans kan vi gå igenom dina instruktioner inför en muntlig presentation och diskutera hur du kan strukturera den.

Att förbereda en muntlig presentation

Några av de saker vi kan hjälpa dig med när du ska förbereda en muntlig uppgift är att

  • ge allmänna råd om muntliga presentationer
  • lyssna när du gör din presentation och komma med kommentarer på själva framförandet och upplägget
  • spela in dig, så att du själv kan lyssna/titta på presentationen.

Uttalsträning

Behöver du hjälp med att öva ditt uttal, på svenska eller engelska? Vi kan spela in och analysera ditt uttal, och sedan ge dig tips om vad som kan utvecklas. Vi kan också introducera dig till de uttalsprogram som vi har i språklabbet vid campus Engelska parken. Där kan du sedan öva på egen hand och boka in ett besök hos oss, om du önskar respons på ditt uttal.

Talängslan?

Många tycker att det är jobbigt att tala inför en grupp människor. Kanske har man inte heller haft så många tillfällen att öva sig på det. Det finns dock hjälp att få. Allmänna råd och tips kan du hitta på Studenthälsans webbsida.

Hos Studenthälsan kan man träna sig på detta tillsammans med andra som känner likadant. De erbjuder kurser varje termin. Information om kurserna hittar du också under länken ovan.

Senast uppdaterad: 2021-05-04