Språkverkstaden

Workshop i studieteknik

Välkommen till workshop om studieteknik med appförevisning för studenter med dyslexi!

Tid: Nästa tillfälle blir i början av höstterminen 2017

Plats: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L 

Anmälan: Anmälan sker via mejl till kristina.asker@nordiska.uu.se

Här är några av de saker som kommer att tas upp:

  • Hur studerar du på ett mer effektivt sätt?
  • Hur kan du läsa för lära på bästa sätt?
  • Hur får du förståelse och överblick?
  • Hur kan du föra anteckningar för ett bra resultat?
  • Digitala verktyg
  • Vikten av repetition och pauser