Språkverkstaden

Workshop i studieteknik

Välkommen till workshop om studieteknik för studenter med dyslexi!

Tid: Nästa tillfälle blir 26 september 2017, 16:00-18:00

Plats: Segerstedthuset, lokal: Tuvstarren

Anmälan: mejla till samordnare@uadm.uu.se

Här är några av de saker som kommer att tas upp:

  • Hur studerar du på ett mer effektivt sätt?
  • Hur kan du läsa för lära på bästa sätt?
  • Hur får du förståelse och överblick?
  • Hur kan du föra anteckningar för ett bra resultat?
  • Digitala verktyg
  • Vikten av repetition och pauser