Läs- och skrivsvårigheter

Om du har diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan Språkverkstaden ge dig särskild hjälp.

Vi erbjuder dig individuell handledning efter behov i att:

  • planera och organisera dina studier
  • tolka uppgifter
  • skriva texter, hela processen från planering till råd om den färdiga texten
  • utnyttja digitala verktyg som kan underlätta dina studier

Vi kan ordna workshoppar i studieteknik för mindre grupper av studenter med dyslexi 

Workshop i studieteknik

kurser i akademiskt skrivande

För dig med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan Språkverkstaden anordna kortare kurser i akademiskt skrivande. Kurserna ges då i små grupper och i mån av efterfrågan och tid. För mer information kontakta Kristina Asker på e-post: kristina.asker@nordiska.uu.se eller telefon: 018-471 6803

 Hur går skrivhandledningen till?

Tanken är att skrivhandledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Handledningen går till på samma sätt som för de studenter som inte har läs- och skrivsvårigheter, men kan pågå under en längre tid. Varje handledningstillfälle varar högst en timme, så var beredd på att bearbetningen kan sträcka sig över en längre tid. Du måste arbeta aktivt med texten mellan handledningstillfällena. Här kan du läsa mer om skrivhandledning på Språkverkstaden.

Det här är något du kan få hjälp med:

  • planera skrivarbetet och göra en tidsplan
  • struktur och disposition
  • se hur texten fungerar ur ett läsarperspektiv
  • ringa in problemområden i texten

Vi kan inte klara allt

Vi korrekturläser inte en färdig uppsats – handledningen måste börja tidigare. Språkverkstaden utreder heller inte om du har dyslexi.

Hur får du diagnos?

Om du har problem med att läsa och skriva och kanske misstänker att du har dyslexi kan du göra en utredning. Det är en service som inte finns inom universitetet. Ta kontakt med en vårdcentral för att få remiss till exempelvis en logoped. Logopeder har rätt att ställa medicinska diagnoser på dyslexi. Enligt Patientlagen finns det också möjlighet att vända sig till andra landsting än det egna om kötiden är lång i det egna landstinget.

Annat stöd

Det finns även annat stöd att få. Du kan få kurslitteraturen inläst som talbok, anteckningsstöd vid föreläsningar och lektioner samt viss anpassning vid examinationen, t.ex. längre tid vid skriftlig tentamen. Mera information finns på universitetets hemsida under rubriken Dyslexi. Här kan du se fem filmer som handlar om att studera med dyslexi.

Du kan också boka tid för ett besök hos samordnaren för stöd till studenter med funktionshinder antingen via telefon: 018-471 1877 eller e-post: samordnare@uadm.uu.se

Det finns även en förening för studenter med dyslexi vid Uppsala universitet. Mer information finns på Studentkårens hemsida.​

Ta vara på dina möjligheter till stöd!